Servicii de reevaluare

Reevaluarea

Societatea GEOCENTRIC SRL presteaza servicii de reevaluare bunuri mobile, proprietati imobiliare , intreprinderi, active financiare. Actiunea de reevaluare a unui activ consta in procesul de evaluare repetitiva a aceluiasi activ, desfasurata pe parcursul unui anumit interval de timp, care incepe cu momentul primei evaluari a activului si continua cu mai multe momente de reevaluare succesiva.
Scopurile reevalusrii
Reevaluarea cladirilor se realizeaza in scopul beneficierii cotei reduse de impozitare pentru Primaria de care apartineti in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si OG 30 pe 2011 art.78 si HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 .
Cladire reevaluata in ultimii 3 ani - cf. Art.253 alin(2) din Legea 571/2003 cota impozit 0.25%-1.5%
Cladire nereevaluata in ultimii 3 ani - cf. OG 30 pe 2011 art .78 cota impozit 10%-20%
Cladire nereevaluata in ultimii 5 ani - cf. OG 30 pe 2011 art .78 cota impozit 30%-40%
Beneficiarii reevaluarii
Beneficiarii serviciilor de reevaluare sunt urmatoarele tipuri de entitati:
-societati comerciale
-institutii financiar bancare
-societati de leasing
-societati si institutii ale statului, directii de impozite si taxe locale