Evaluarea Proprietatilor Imobliare

Evaluarea Proprietatilor Imobiliare

Proprietatea imobiliara (bunul imobil), care consta din teren, constructii si alte amenajari privite ca fiind o entitate corporala.

Proprietatea imobiliara este imobil si include urmatoarele elemente corporale: · pamantul/terenul; · toate elementele care sunt componente naturale ale terenului, cum ar fi copacii si mineralele; · toate elementele care sunt adaugate terenului de oameni, cum ar fi cladirile si amenajarile terenului. In plus, in mod uzual, sunt considerate ca facand parte din proprietatea imobiliara toate atasamentele permanente ale cladirii, cum ar fi instalatiile de apa, electrice, de incalzire, ca si componentele incorporate, cum ar fi tablourile electrice si ascensoarele. Asadar proprietatea imobiliara include toate elementele situate in subsolul si deasupra solului. Exista si drepturi partiale asupra proprietatii imobiliare, pe care evaluatorii sunt chemati sa le evalueze, cum ar fi:
· drepturi de proprietate afectate de locatiune;
· drepturi de folosinta;
· drepturi de subinchiriere;
· participatiile cu credit ipotecar si cu capital propriu;
· drepturi de proprietate viagera;
· dreptul succesorului desemnat.

Case