Evaluarea
bunurilor mobile

Evaluarea Bunurilor Mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata de o echipa de evaluatori autorizati membrii ANEVAR cu specializarea E.B.M. , evaluator bunuri mobile.

Bunurile mobile sunt bunurile corporale si necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil roman, ele sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile.”
Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:
-masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
-stocuri de materii prime, materiale;
-obiecte de inventar;
-mobilier, colectii;
-licente, brevete de inventii si alte active necorporale identificabile si care pot sa fie tranzactionate in mod individual.
Rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului
Procesul de evaluare a bunurilor mobile
- inspectia, identificare bunurilor, culegerea informatiilor necesare evaluarii;
- aprecierea fezabiltiatii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate;
- aplicarea metodologiei de evaluare

Auto