Blog

EVALUAREA

de Marin Mare

Ce este evaluarea?

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data şi concretizata in raportul de evaluare. Evaluarea este o estimare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Scopul unei evaluari este motivul declarant al evaluarii, respectiv acela de a elabora o opinie unui tip de valoare pe care o are un drept de participare la un bun imobil, bun mobil, etc., pentru a se putea lua decizii in cunoştinţa de cauza cu privire la bunul respectiv. Scopul evaluarii va determina tipul valorii. Este esenţial ca evaluarile sa fie efectuate de catre specialiştii care poseda abilitaţile tehnice adecvate, experienţa şi cunoştinţe despre subiectul evaluarii, despre piaţa sa şi despre scopul evaluarii.

GEOCENTRIC SRL ofera servicii profesionale pentru evaluarea proprietatilor imobiliare, instalatiilor si echipamentelor, pentru diferite scopuri si utilizari :

• Evaluare pentru garanţii bancare
• Evaluare pentru raportarea financiara
• Evaluare pentru impozitarea construcţiilor
• Evaluare pentru grilele de taxare ale notarilor publici
• Evaluare in cazul insolvenţei
• Evaluare pentru vanzare – cumparare
• Evaluare pentru asigurare
• Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
• Evaluare pentru aportul in natura
• Evaluare pentru majorarea capitalului social şi pentru retragerea acţionarilor
• Evaluari pentru piaţa de capital
• Evaluare de portofolii bancare pentru conformarea la cerinţele BNR de reevaluare periodica a proprietaţilor
• Evaluari de piaţa pentru investiţii, achiziţii şi schimb, etc.
• Evaluare pentru exproprieri (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local). • Evaluarea pentru restituirea proprietaţilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietaţii şi justiţiei şi normele de aplicare a acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);
• Evaluare pentru stabilirea rentabilitaţii viitorului proiect
• Evaluari imobiliare necesare pentru intocmirea dosarelor de emigrare
• Consultanţa pentru afaceri şi management

Analizam indeaproape mediul de afaceri autohton, perceptiile, necesitatile si atitudinile participantilor de pe pietele specifice. Astfel, putem oferi opinii rationale si juste, in sprijinul destinatarilor rapoartelor noastre. Dorim ca acestia sa fructifice cu incredere opiniile prezentate de noi, elaborate in concordanta cu toti factorii cuantificabili care influenteaza valoarea. Obiectivul nostru este sa oferim clientilor servicii de consultanta de calitate, intr-un mediul economic aflat intr-o dinamica accelerata si cu multiple distorsiuni, mai mult sau mai putin transparente.

Marin Mare

Director

Evaluator autorizat , membru titular ANEVAR leg.13882 , specializarea E.P.I. si E.B.M. , expert tehnic judiciar atestat de Ministerul Justitiei.